Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 november 2015
13:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verdrag:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van Ark: verzoek uitstel stemmingen, tot na de dinerpauze, over het Pakket Belastingplan 2016 en de Wet uitvoering Common Reporting Standard (34 276)

 5. 5

  Het lid Dik-Faber: brief van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat één op de drie Nederlanders ooit diabetes krijgt

  Loading data
 6. 6

  Het lid Verhoeven: rappel aan de minister van Buitenlandse Zaken om de toegezegde Nederlandse visie op de Europese begroting aan de Kamer te doen toekomen zodat deze betrokken kan worden bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

  Loading data
 7. 7

  VAO Toekomstagenda mbo (AO d.d. 11/11)

 8. 8

  VAO Dementiezorg (AO d.d. 11/11)

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg