Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 november 2015
14:20 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Smaling: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over fraude met emissiesoftware door Volkswagen, ingezonden 29 september 2015

  Loading data
 3. 3

  Het lid Madlener: brief van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Rechter: verkeersboetes in Nederland jarenlang te hoog’

  Loading data
 4. 4

  Het lid Hoogland: verzoek de derde termijn van het debat over ProRail van de agenda af te voeren

 5. 5

  Het lid Bruins Slot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data