Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 oktober 2015
13:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Parlementair onderzoeksrapport:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Herziening Europese Verkiezingsakte (AO d.d. 28/10)

 6. 6

  VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 29/10)

 7. 7

  Het lid Karabulut: verzoek het VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 29/10) vandaag nog te agenderen inclusief stemmingen

 8. 8

  Het lid Sjoerdsma: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Bed Bad en Brood

 9. 9

  Het lid Omtzigt: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Segers: rappel rapportage van de thuisfrontcheck, zoals verzocht in de aangenomen motie Segers/Eijsink (34000-X, nr. 24)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Bosma: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op het rapport van het VN-comité tegen rassendiscriminatie

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kooiman: dertigledendebat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er een vertrouwelijk rapport is, waaruit blijkt dat politie en OM extra geld nodig hebben om het werk op peil te houden (Telegraaf.nl, 29 oktober 2015) en het verzoek dit rapport naar de Kamer te sturen

  Loading data
 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data