Plenair debat : Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo

De vergadering is geweest

10 maart 2016
10:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 29 september 2015, over de puinhoop bij het CAK inzake de eigen bijdrage WMO

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data