Plenair debat : Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking

De vergadering is geweest

21 juni 2016
19:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Plaatsing van Nederland op de lijst van landen met een preferentieel belastingregime voor houdstervennootschappen zonder substantiële economische activiteiten door Brazilië

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de verzoeken van de leden Koolmees en Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 en 12 april 2016, om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en om een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult”

  Loading data
 3. 3

  Richtlijn openbaarmaking van winstbelasting door multinationals

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het besluit van de Europese Commissie inzake Starbucks Manufacturing BV

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op het besluit van de Europese Commissie inzake Starbucks Manufacturing BV

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het onderzoeksrapport van SOMO naar de effectieve belastingdruk voor grote Nederlandse bedrijven

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie agenderen voor stemmingen

  Loading data