Plenair debat : Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34 264)

De vergadering is geweest

8 oktober 2015
19:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34 264)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data