Plenair debat : Stemmingen over de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk en incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34 285 en 34 286

De vergadering is geweest

29 september 2015
18:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

  Loading data