Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
Stenogram
Download Stemmingen moties Buurtrechten
Stenogram
Download Stemmingen Fiscale verzamelwet 2015
Stenogram
Download Stemmingen Meerderheid van stemmen
Stenogram
Download Stemmingen Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
Stenogram
Download Stemmingen Inbesteding scanactiviteiten door het Rijk
Stenogram
Download Stemmingen moties Reorganisatie bij de Nationale Politie
Stenogram
Download Stemmingen Uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet- en regelgeving financiële markten
Stenogram
Download Stemming motie Fiscale verzamelwet 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationaal Actieplan Mensenrechten
Stenogram
Download Stemming motie Georganiseerde criminaliteit
Stenogram
Download Stemmingen moties Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
Stenogram
Download Stemming brief Overdracht van taken commissie voor de Rijksuitgaven
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Wapenexportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Te behandelen zaken

6
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen) (34 204)

10
Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) (34 189)

13
Moties ingediend bij het debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie