Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

10 september 2015
14:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/09)

 7. 7

  VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 09/09)

 8. 8

  AFVOEREN: VSO over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (34 000 VIII, nr. 110)

 9. 9

  Het lid Eijsink, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: debat met het kabinet over de ramp met de MH17, zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat op 13 oktober publiek zal worden gemaakt

 10. 10

  Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kankerpatiënten die in ene ziekenhuis medicijn wel krijgen en andere niet (Nos.nl, 9 september 2015)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Smaling: brief van de minister van Economische Zaken over uitlatingen van de heer Wallage dat het gasoverleg in Groningen is mislukt door de opstelling van NAM en overheid

  Loading data
 12. 12

  Het lid Ulenbelt: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Agnes Mulder: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de conclusie van de VN dat de chemische- en pesticiden-industrie inzet op het verwarren en misleiden van politici en ambtenaren over de gevaren van hormoonverstorende chemicaliën (Oneworld.nl, 10 september 2015)

  Loading data
 15. 15

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data