Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

6
VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/09)
7
VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 09/09)
8
AFVOEREN: VSO over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (34 000 VIII, nr. 110)
9
Het lid Eijsink, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: debat met het kabinet over de ramp met de MH17, zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat op 13 oktober publiek zal worden gemaakt
14
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de conclusie van de VN dat de chemische- en pesticiden-industrie inzet op het verwarren en misleiden van politici en ambtenaren over de gevaren van hormoonverstorende chemicaliën (Oneworld.nl, 10 september 2015)