Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB) (1e termijn)

De vergadering is geweest

30 september 2015
10:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Loading data
  2. 2

    Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016

    Loading data