Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
De volgende brieven:

4
Voor kennisggeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VSO over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu (32757, nr. 114)
9
Het lid Sjoerdsma: verzoek omzetten van het dertigledendebat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa in een debat, voorafgegaan door een brief met de voorstellen uit de Ministeriele Commissie Migratie

12
Het lid Voordewind: brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de conclusie dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties effectief en efficiënt werken, in relatie tot de voorgenomen bezuiniging op particuliere organisaties (Volkskrant.nl, 2 september 2015)

13
Het lid Dik-Faber: brief van de minister van Economische Zaken over de uitspraak van de rechter dat de NAM de waardevermindering van huizen als gevolg van aardbevingen nu al moet compenseren (Nos.nl, 2 september 2015)

15
Opnieuw aan te houden moties