Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende initiatieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief regering:

  Loading data
 7. 7

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 8. 8

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 9. 9

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  VSO over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (34 000 VIII, nr. 110)

 13. 13

  VSO over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu (32757, nr. 114)

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over problemen met de pgb-bestanden bij de Sociale Verzekeringsbank

 15. 15

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Het lid Rog: verzoek uitstel debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en het samen te voegen met het debat over de rekentoets in het basisonderwijs

 18. 18

  Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat passend onderwijs knellend onderwijs blijkt te zijn

  Loading data
 19. 19

  Het lid Smaling: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken over de situatie in de melkveehouderij

 20. 20

  Het lid Smaling: vooraankondiging VAO Extra Landbouw- en Visserijraad op 7 september 2015 (AO d.d. 03/09), inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Van Veldhoven: brief van de minister van Economische Zaken over het winnen van extra gas uit de Noordzee

  Loading data
 22. 22

  Het lid Leijten: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over reclame maken op televisie voor een gezondheidsproduct

  Loading data
 23. 23

  Het lid Klaver: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over mogelijke Nederlandse steun voor het initiatief van Duitsland en Frankrijk voor een bindend gemeenschappelijk Europees asielbeleid

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van Raak: verzoek aan de minister-president alle Prinsjesdagstukken die worden gelekt naar de media ook naar de Tweede Kamer te sturen en een brief m.b.t. het lekken

  Loading data
 25. 25

  Het lid Kuzu: brief van de minister-president en de vice-premier over zijn uitspraak inzake het geen staatsaangelegenheid zijn van Zwarte Piet

  Loading data
 26. 26

  Het lid Van Nispen: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het alarm dat justitie slaat i.v.m. bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut

  Loading data
 27. 27

  Het lid Bontes: debat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de reorganisatie van de politie langer gaat duren en het dubbele gaat kosten en samenvoeging van de dertigledendebatten over de reorganisatie bij de Nationale Politie en over het rapport herijking realisatieplan nationale politie

 28. 28

  Het lid Oskam: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over de sluiting van rechtbanken

  Loading data
 29. 29

  Het lid Slob: rappel brief van de minister-president over de dikke ik-mentaliteit in Nederland

  Loading data
 30. 30

  Het lid Gesthuizen: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over asielzaken waarbij sprake is van het scheiden van gezinnen door uitzetting vanwege 1F-tegenwerping tegen één van de ouders

 31. 31

  Het lid Wilders: VAO Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IVD)

 32. 32

  Het lid Omtzigt: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Het lid Berndsen-Jansen: verzoek het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 en de vierde voortgangsrapportage en tevens eerste jaarevaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme naar de kamer te sturen

  Loading data
 34. 34

  Het lid Schouten: verzoek de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uit te nodigen bij het debat over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang'

  Loading data