Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

10
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

12
VSO over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (34 000 VIII, nr. 110)
13
VSO over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu (32757, nr. 114)
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over problemen met de pgb-bestanden bij de Sociale Verzekeringsbank
16
Inhandenstellingen

17
Het lid Rog: verzoek uitstel debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en het samen te voegen met het debat over de rekentoets in het basisonderwijs
18
Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat passend onderwijs knellend onderwijs blijkt te zijn

19
Het lid Smaling: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken over de situatie in de melkveehouderij
20
Het lid Smaling: vooraankondiging VAO Extra Landbouw- en Visserijraad op 7 september 2015 (AO d.d. 03/09), inclusief stemmingen
23
Het lid Klaver: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over mogelijke Nederlandse steun voor het initiatief van Duitsland en Frankrijk voor een bindend gemeenschappelijk Europees asielbeleid

27
Het lid Bontes: debat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de reorganisatie van de politie langer gaat duren en het dubbele gaat kosten en samenvoeging van de dertigledendebatten over de reorganisatie bij de Nationale Politie en over het rapport herijking realisatieplan nationale politie
30
Het lid Gesthuizen: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over asielzaken waarbij sprake is van het scheiden van gezinnen door uitzetting vanwege 1F-tegenwerping tegen één van de ouders
31
Het lid Wilders: VAO Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IVD)
33
Het lid Berndsen-Jansen: verzoek het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 en de vierde voortgangsrapportage en tevens eerste jaarevaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme naar de kamer te sturen