Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Brief Kamer:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 25/06)

 9. 9

  VAO Water (AO d.d. 24/06)

 10. 10

  VAO NZa (AO d.d. 25/06)

 11. 11

  VAO Burundi (AO d.d. 25/06)

 12. 12

  Het lid Gesthuizen: vooraankondiging VAO Telecommunicatie (AO d.d. 02/07)

 13. 13

  Het lid Hoogland: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voorafgegaan door een schriftelijke vragenronde, over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde

  Loading data
 14. 14

  Het lid Klaver: verzoek het terugblikdebat op de Europese top van 25 en 26 juni 2015 om te zetten in een regulier debat (met twee termijnen) en verzoek om aanwezigheid van de minister van Financiën

  Loading data
 15. 15

  Het lid Klein: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Finnen pionieren met basisinkomen’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Recourt: verzoek de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen voor het debat over het rapport van de commissie-Hoekstra

  Loading data
 17. 17

  Het lid Elias: voorstel om woensdag en donderdag de vergadering om 9.00 te uur beginnen, en geen rekening houden met lunch- en dinerpauzes

 18. 18

  Het lid Ten Broeke: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de nieuwe informatie inzake Srebrenica

  Loading data
 19. 19

  Het lid Visser: vooraankondiging VAO MIRT (AO d.d. 02/07)

 20. 20

  AFVOEREN: VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01)

 21. 21

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data