Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Herziening belastingstelsel
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Loondoorbetaling bij ziekte
Stenogram
Download Stemmingen Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Raming Tweede Kamer 2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag 2014 van het ministerie van VWS
Stenogram
Download Stemmingen Wet natuurbescherming
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Wet natuurbescherming
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag 2014 van het ministerie van I en M
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag 2014 ministerie SZW
Stenogram
Download Stemmingen moties Bedrijfslevenbeleid en Innovatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortijdig schoolverlaten
Stenogram
Download Stemmingen moties Kabinetsbeslissing ABN AMRO naar de beurs
Stenogram
Download Stemmingen moties Venezuela
Stenogram
Download Stemming Regeling rondom kabinets(in)formatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Situatie in Oekraïne
Stenogram
Download Stemming Aanmelding op de presentielijst
Stenogram
Download Stemming motie Omgevingswet
Stenogram
Download Stemming aangehouden motie Bevolkingsdaling/Krimp
Stenogram
Download Stemmingen moties Laaggeletterdheid
Stenogram
Download Stemming Raming Tweede Kamer 2016
Stenogram
Download Stemming motie Post
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag 2014 van het ministerie van EZ
Stenogram
Download Stemming motie Wet natuurbescherming
Stenogram
Download Stemming motie Veteranennota 2015
Stenogram
Download Stemming motie Sluiting van de jacht
Stenogram
Download Stemming motie Emancipatie

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming Tweede Kamer 2016

8
Moties ingediend bij het debat over de herziening van het belastingstelsel

9
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

10
Moties ingediend bij de Omgevingswet

11
Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

13
Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

14
Moties ingediend bij het VAO Energie

16
18
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

19
Moties ingediend bij de Wet natuurbescherming