Plenair debat : Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen

De vergadering is geweest

24 september 2015
10:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 juni 2015, over het bericht ‘Een reductie van minder dan 25% uitstoot broeikasgassen in 2020 is onrechtmatig jegens Urgenda, aldus de rechter’

  Loading data
 2. 2

  hoger beroep dagvaarding inzake Urgenda/Staat

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoeken van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden d.d. 1 en 3 september 2015, over de uitstoot van broeikasgassen

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data