Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 juni 2015
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: "Wereldwijd jezelf kunnen zijn"

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Duurzaamheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie van Defensie 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Wet civielrechtelijk bestuursverbod

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van enige wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO ROC Leiden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij Wet taken meteorologie en seismologie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij Wet op de jeugdverblijven

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Emancipatie

  Loading data