Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefwetgeving:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data
 8. 8

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 10. 10

  VAO Waarborgfonds Sociale Woningbouw (AO d.d. 18/06)

 11. 11

  VAO Post (AO d.d. 18/06)

 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie

 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Het lid Gesthuizen: brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de gang van zaken op het ministerie van V&J rond de ontwikkeling en bouw van het ICT-systeem RADAR, de aanzienlijke kostenoverschrijdingen, het niet-functioneren van RADAR, de afhankelijkheid van het ministerie van marktpartijen en de wijze waarop de Kamer hierover in de afgelopen jaren is geïnformeerd

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Tongeren: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over de planMER voor schaliegas en de positie van het kabinet nu t.o.v. schaliegas

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Tongeren: verzoek aan de minister van Economische Zaken om de meetresultaten en de onderzoeksopzet van het onderzoek van TNO naar de zwaarte van toekomstige aardbevingen per ommegaande openbaar te maken en een reactie van SODM aangaande hun eerdere advies in relatie tot dit TNO onderzoek

  Loading data
 20. 20

  Het lid Merkies: verzoek om aanwezigheid van de minister van Financiën bij het terugblikdebat over de Europese Top van 25 en 26 juni 2015

  Loading data
 21. 21

  Het lid Bashir: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de staatssecretaris van Financiën over de herziening van het belastingstelsel en de nasleep daarvan

  Loading data
 22. 22

  Het lid Van Veldhoven: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Wonen en Rijksdienst over fouten met subsidieregelingen voor energiebesparing

  Loading data
 23. 23

  Het lid Keijzer: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Onduidelijkheid over reikwijdte zorgplicht nekt gemeenten’

 24. 24

  Het lid Leijten: debat met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de honderdduizenden handtekeningen die zijn opgehaald door Red de Zorg

 25. 25

  Het lid Bergkamp: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Straatdokters: daklozen vaker verstoken van medische zorg’