Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 (AO d.d. 10/06)
8
AFVOEREN: Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen
9
AFVOEREN: Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
12
Het lid Albert de Vries namens Monasch: verzoek het VAO Staat van de woningmarkt (AO d.d. 04/06) uit te stellen
13
Het lid Slob: verzoek het debat over de opvattingen van de minister-president over de ‘dikke-ikmentaliteit’ in Nederland nog voor het zomerreces in te plannen, voorafgegaan door de gevraagde brief

14
15
Het lid Hachchi: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Curaçaoënaars bezorgd over 'kankerverwekkend’ groen spul’