Plenair debat

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Brief derden:
5
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

6
VAO Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie (AO d.d. 03/06)
7
VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31 521, nr. 90)
8
VAO De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering (AO d.d. 03/06)
9
VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)
10
Het lid Van Meenen: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Leerling naar huis door invallerlimiet’, ingezonden 29 april 2015

12
Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het PvdA plan voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen

13
Het lid Albert De Vries: debat, voorafgegaan door een kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de gasexplosie in Diemen

14
Het lid Pechtold: vooraankondiging plenaire afronding JBZ-raad (deel asiel- en vreemdelingenbeleid), inclusief stemmingen en verzoek de minister-president hierbij uit te nodigen