Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Afvoeren: Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om de interpellatie over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij van de lijst af te voeren
6
Afvoeren: Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) van de agenda af te voeren
8
VAO Belastingdienst (AO d.d. 21/05)
9
VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (32 764, nr. 12)
10
VAO Loondoorbetaling bij ziekte (AO d.d. 21/05)
13
Het lid Merkies: debat met de minister van Financiën over de kabinetsbeslissing om ABN Amro naar de beurs te brengen
14
Het lid Graus: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over het bericht ‘Fransen zetten KLM klem’

15
Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Langer wachten op normen aardbevingsbestendig bouwen’

16
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over het EU rapport waaruit blijkt dat de toestand van natuur in Nederland nu het slechts is van heel Europa

17
Het lid Karabulut: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over meer mensen met grotere schulden, mede als gevolg van overheidsbeleid