Plenair debat : Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen

De vergadering is geannuleerd

Week 04
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 19 mei 2015, over het bericht ‘Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro’s gaat naar overhead’

    Loading data