Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Het lid Gesthuizen: vooraankondiging VAO Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik (AO d.d.30/04)
6
VAO Voortijdig schoolverlaten (AO d.d. 29/04)
7
11
Het lid Verhoeven, namens Van Veldhoven: brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de nieuwe inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland t.a.v. de Richtlijn energieprestatie van gebouwen