Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

28 april 2015
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de Nationale Monumentenorganisatie in oprichting

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

  Loading data
 7. 7

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over aangehouden motie ingediend bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Boeken

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VSO over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Zorg voor ernstig zieke kinderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de MH17 en de informatiepositie van de Nederlandse regering

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Waddenzee en Noordzee

  Loading data