Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 april 2015
18:55 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemmingen over de moties ingediend bij het VAO NPV Toetsingsconferentie

    Loading data

    Loading data

    Loading data