Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

8
De Voorzitter: op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen van de lijst af te voeren
9
De Voorzitter: ik stel voor, de parlementaire enquête naar de opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties te beëindigen en de leden van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties decharge van hun werkzaamheden te verlenen, namens de Kamer dank ik de leden en de staf voor hun werkzaamheden
10
Opnieuw aan te houden moties

11
VAO Bevolkingsdaling/Krimp (AO d.d. 16/04)
12
Het lid Voordewind: rappel brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de aangenomen motie over de Pauluskerk (19637, nr. 1988)

14
Het lid Keijzer: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. het trekkingsrecht

15
Het lid Pechtold: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de extra ingelaste EU-top over verdrinkende vluchtelingen, te houden voor deze top

16
Het lid Bontes: brief van het kabinet over de vraag waarom zij het verslag van de Kiev briefing van 14/7 pas op 15/1 aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben gestuurd en of de Onderzoeksraad en het Openbaar Ministerie nu alle relevante informatie hebben

17
Het lid Van Bommel: vooraankondiging VAO NPV Toetsingsconferentie 2015 (AO d.d. 23/04, 16.15 – 18.15 uur), nog deze week inclusief stemmingen
18