Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data
 8. 8

  De Voorzitter: op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen van de lijst af te voeren

 9. 9

  De Voorzitter: ik stel voor, de parlementaire enquête naar de opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties te beëindigen en de leden van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties decharge van hun werkzaamheden te verlenen, namens de Kamer dank ik de leden en de staf voor hun werkzaamheden

 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  VAO Bevolkingsdaling/Krimp (AO d.d. 16/04)

 12. 12

  Het lid Voordewind: rappel brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de aangenomen motie over de Pauluskerk (19637, nr. 1988)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Verhoeven: brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Cyber space needs stronger rule of law’

  Loading data
 14. 14

  Het lid Keijzer: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. het trekkingsrecht

  Loading data
 15. 15

  Het lid Pechtold: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de extra ingelaste EU-top over verdrinkende vluchtelingen, te houden voor deze top

  Loading data
 16. 16

  Het lid Bontes: brief van het kabinet over de vraag waarom zij het verslag van de Kiev briefing van 14/7 pas op 15/1 aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben gestuurd en of de Onderzoeksraad en het Openbaar Ministerie nu alle relevante informatie hebben

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Bommel: vooraankondiging VAO NPV Toetsingsconferentie 2015 (AO d.d. 23/04, 16.15 – 18.15 uur), nog deze week inclusief stemmingen

 18. 18

  Het lid Thieme: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opmars van het gevaarlijke Hepatitis E virus uit de varkensindustrie

  Loading data