Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 april 2015
14:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de CDA-fractie geacht wenst te worden op 14 april jl. vóór motie 30545, nr. 155, zoals ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen, te hebben gestemd.

 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afvoeren: Op verzoek van de aanvragers stel ik voor om het dertigledendebat over het bericht "Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs" van de lijst af te voeren

 7. 7

  Afvoeren: Op verzoek van de aanvragers stel ik voor om het debat over de toekomst van het ROC Leiden van de lijst af te voeren

 8. 8

  Moties vervallen ivm verstrijken van de termijn:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  VAO Beleggingsverzekeringen (AO d.d. 15/04)

 11. 11

  VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 15/04)

 12. 12

  VSO over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen (31 524, nr. 238)

 13. 13

  VSO over de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel (31 293, nr. 251)

 14. 14

  Correctie bij stemming over de gewijzigde motie 30545, nr. 159 van de leden Ulenbelt en Karabulut (t.v.v. 30545, nr. 155)

 15. 15

  Het lid Van Weyenberg namens het lid Sjoerdsma: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen:

  Loading data
 16. 16

  Het lid Dikkers: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees’

  Loading data
 17. 17

  Het lid Thieme: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen:

  Loading data