Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data
 7. 7

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging RvO:

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Veldhoven: verzoek uitstel stemmingen (punt 15 op de stemmingslijst) over de brief van de commissie voor de Werkwijze over een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst (34 186, nrs. 1 en 2)

 11. 11

  Het lid Van Gerven: verzoek uitstel stemmingen (punt 20 op de stemmingslijst) over de Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen (33 775)

 12. 12

  Het lid Berndsen-Jansen: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Minister verdraaide feiten over wietteelt’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Ark: agendapunt over het bericht dat de minister doorgaat met de database voor topvrouwen toevoegen aan het debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen en dit debat zo spoedig mogelijk in te plannen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Klein: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Spaartaks op de helling’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Klein: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Steeds meer gemeenten willen basisinkomen’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Segers: rappel aan de minister van Veiligheid en Justitie om de nota naar aanleiding van het verslag van het Wetsvoorstel Regulering prostitutie door het WODC zo spoedig mogelijk te ontvangen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Tony Van Dijck: brief van de minister van Financiën over het bericht ‘Megabonus voor Schiphol-Topman’

  Loading data
 18. 18

  Het lid Voordewind: agendapunt over het bericht dat Italië zonder registratie of screening Syrische asielzoekers doorlaat waardoor ook potentiële ISIS-strijders toegang tot Europa krijgen, toegevoegen aan de agenda van het debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

  Loading data
 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data