Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het verbieden van partijen die de democratische rechtsorde af willen schaffen

 7. 7

  AFVOEREN: Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data
 9. 9

  Het lid Klaver: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat het aantal megastallen in Nederland in rap tempo groeit

  Loading data
 10. 10

  Het lid Graus: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Meldlijn 144 redt geen dier’

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kuzu: brief van de minister-president over zijn uitspraak dat er weinig te doen valt tegen arbeidsmarktdiscriminatie

  Loading data
 12. 12

  Het lid Keijzer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gemeente halveert dagbesteding dementie’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Veldhoven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de minister van Economische Zaken over de mislukte kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij

  Loading data
 15. 15

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data