Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het VAO Waddenzee en Noordzee

6
Motie ingediend bij Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

8
Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)