Plenair debat : VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

De vergadering is geweest

28 april 2015
16:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data