Plenair debat : Debat over het alcoholslot

De vergadering is geweest

6 oktober 2016
10:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015, over de uitspraak van de Hoge Raad inzake het alcoholslot

  Loading data
 2. 2

  Afbouw huidig alcoholslotprogramma en subsidie vorderingenonderzoeken

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data