Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Smaling, Hoogland en de Rouwe: “Een stap vooruit, voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over privacy in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) en Energiebesparing Wet milieubeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over een onderzoek door het Rathenau Instituut

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij Wijziging van de Tabakswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

  Loading data