Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO evaluatie piraterijbestrijding (AO d.d. 17/12)
7
VAO Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet (AO d.d. 17/12)
8
VSO over de voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) (Kamerstuk 30 597, nr. 485)
9
VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren (AO d.d. 17/12)
10
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijkheid van een noodprocedure voor het persoonsgebonden budget (pgb) gedeelte van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg