Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
VAO Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen (AO d.d. 10/12)
4
Vervallen moties in verband met verstrijken van de termijn:

5
Het lid Van Ark: verzoek het dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties om te zetten in een debat en het uit te breiden met het bericht ‘Register voor topvrouwen op komst’
6
Het lid De Liefde: verzoek VAO Milieuraad (AO d.d. 04/12) onder voorbehoud, te agenderen aanstaande dinsdag inclusief stemmingen