Plenair debat : Herzieningswet toegelaten instellingen (33966) plenaire afronding (WGO op 8/12)

De vergadering is geweest

9 december 2014
19:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ingetrokken amendementen

  Loading data

  Loading data