Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 04/12)
13
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg

14
Het lid Leijten: rappel aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de schriftelijke vragen van de commissie VWS over de vergeten groep, ingediend begin november, alsmede de schriftelijke vragen over het feit dat vele kinderen met lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen niet in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg, ingediend op 5 november 2014

15
Het lid Voordewind: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitwerking van de bed-bad-brood uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten door gemeenten

16
Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 10/12), nog deze week inclusief stemmingen
17
Het lid Keijzer: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitspraak in de rechtszaak die twee bewoners van Dantumadiel aangespannen hebben in verband met het stopzetten van de huishoudelijke hulp

18
Het lid Omtzigt: VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 05/11), nog heden op agenda, inclusief stemmingen