Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

  Loading data
 2. 2

  Antisemitische incidenten (Verzoek van het lid Bisschop bij de Regeling van Werkzaamheden van 14 november 2014)

  Loading data
 3. 3

  Reactie op bericht 'Van Aartsen: hulp Rijk bij jihadisten'

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data