Plenair debat : Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 oktober 2014
14:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

 6. 6

  Het lid Vermeij: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Hijum: brief van de minister van Financiën over het bericht ‘Brussel slikt Franse en Italiaanse begroting’

  Loading data
 8. 8

  Het lid Verhoeven: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de kwetsbaarheden in DigiD

  Loading data
 9. 9

  Het lid Ulenbelt: brief van de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Massaontslag bij KLM’

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ulenbelt namens het lid Siderius: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een illegale actiegroep die kinderen verstopt voor jeugdzorg, ingezonden 1 oktober 2014

  Loading data
Naar boven