Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief Kamer:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data
 8. 8

  VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10)

 9. 9

  VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

 10. 10

  VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein (AO d.d. 16/10)

 11. 11

  VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

 12. 12

  Correctie m.b.t. stemverhouding bij de stemmingen van 16 oktober 2014 (Kamerstuk 33 978)

 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Leijten: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat geriaters het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen onverantwoord vinden

  Loading data
 15. 15

  Het lid Karabulut: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat inmiddels 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Hijum: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Financiën over het bericht ‘Nederland krijgt naheffing van EU’

  Loading data
 17. 17

  Het lid Leenders: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over het verzoek om spoedige plenaire behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33979)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Smaling: verzoek om het dertigledendebat over de kernreactor in Petten om te zetten in een meerderheidsdebat

 19. 19

  Het lid Van Laar: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid in kleding die in Nederland verkocht wordt

  Loading data