Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 oktober 2014
13:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Parlementair onderzoeksrapport:

  Loading data
 4. 4

  VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/10)

 5. 5

  VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 15/10)

 6. 6

  VSO inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 (Kamerstuk 29 248, nr. 275)

 7. 7

  VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 15/10)

 8. 8

  Het lid Hachchi: verzoek het debat over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen bij Defensie direct na het herfstreces in te plannen

 9. 9

  Het lid Smaling: brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verzekeraars hulpverleners van ngo's die willen afreizen naar de door ebola getroffen gebieden weigeren te verzekeren voor terugkeer in nood

  Loading data
 10. 10

  Het lid Dik-Faber: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Zelfmoord in de GGZ vaak vermijdbaar’

  Loading data
 11. 11

  Het lid Leijten: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘EU daagt Nederland om proefdieren’

  Loading data
 12. 12

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data