Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Bewegingsonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Tbs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO AMvB Stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO EU Klimaat- en energiepakket

  Loading data