Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Brief derden:
6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Voor kennisgeving aannemen ivm verstrijken van de termijn

8
Het lid Van Weyenberg: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel’, ingezonden 10 september 2014

11
Het lid Omtzigt: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de radicale prediker ‘Tarik ibn Ali’ uit België die naar Gouda komt, ingezonden 19 september 2014

12
Het lid Omtzigt: verzoek spoedig agenderen Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) (33615)
13
Het lid Voordewind: vooraankondiging VAO Actuele stand Kobani (AO d.d. 09/10), inclusief stemmingen
14
Het lid Sjoerdsma: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over het Israëlische nederzettingenbeleid, ingezonden 10 september 2014