Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

2 oktober 2014
13:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overig:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 01/10)

 6. 6

  VAO EU Klimaat- en energiepakket (AO d.d. 30/09)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 8. 8

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Toorenburg: brief van de ministers van Defensie, voor Wonen en Rijksdienst, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Ordina illegale steun kreeg

  Loading data
 10. 10

  Het lid Hachchi: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen (chroom 6) bij Defensie

  Loading data