Te behandelen zaken

 1. 1

  Motie ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. de invoering van het T-rijbewijs

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Visienota beroepsonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Wildbeheer

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet op de bedrijveninvesteringszones

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de recente opmars van IS in Irak

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet/Risicoverevening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data