Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

 6. 6

  VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 25/09)

 7. 7

  Het lid Graus: dertigeledendebat met de minister van Economische Zaken over het geactualiseerde onderzoek 'Grenseffectentoets'

 8. 8

  het lid Van Weyenberg: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Asscher voorziet baanloze toekomst’ (Nu.nl, 29 september 2014)

  Loading data
 9. 9

  Het lid De Liefde: VSO Informele Telecomraad, inclusief stemmingen

 10. 10

  Het lid Hachchi: verzoek spoedig inplannen tweede termijn van de Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33 900)

 11. 11

  Het lid Schouw: brief van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de AIVD en het Openbaar Ministerie zich via een achterdeur toegang kunnen verschaffen tot werk-, bank- en reisgegevens van miljoenen Nederlanders waarover deze diensten zelf niet mogen beschikken, maar die bij de Belastingdienst wel liggen opgeslagen (Nu.nl, 30 september 2014)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Helder: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Weer tbs'er ontsnapt tijdens verlof’ (Telegraaf, 30 september 2014)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Dik-Faber: brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal meldingen euthanasie (Nd.nl, 29 september 2014)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Haersma Buma: verzoek aanwezigheid van de minister-president bij het afrondend debat over de Artikel 100 brief deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

  Loading data
 15. 15

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data