Plenair debat : AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 september 2014
13:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vervallen moties ivm verstrijken van de termijn:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Zorgverzekeringswet/Risicoverevening (AO d.d. 23/09)

 6. 6

  VAO Bewegingsonderwijs (AO d.d. 24/09)

 7. 7

  Het lid Sjoerdsma: debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie over bescherming van bedreigde Afghaanse tolken

 8. 8

  Het lid Fritsma: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het toelaten van meer uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon

 9. 9

  Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over de toekomst van de accountancy m.b.t. de uitvoering van de motie Nijboer (32 681, nr. 9)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Gerven: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Salmonella en gezondheidsrisico’s bij de firma Foppen naar aanleiding van WOB stukken NVWA van Omroep Gelderland, ingezonden 25 augustus 2014, uitstelbericht 11 september 2014

  Loading data
 11. 11

  Het lid Eijsink: voorzitter commissie Buitenlandse Zaken, plenaire afronding na het AO (d.d. 02/10) over de Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

 12. 12

  Het lid Bashir: brief van de staatssecretaris van Financiën over misleiding en manipuleren van cijfers door de Belastingdienst

  Loading data
 13. 13

  Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de moord op Theo van Gogh n.a.v. de reactie van de minister op de uitzending van EenVandaag d.d. 22 september 2014

  Loading data