Plenair debat

AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Opnieuw aan te houden moties:

5
VAO Zorgverzekeringswet/Risicoverevening (AO d.d. 23/09)
6
VAO Bewegingsonderwijs (AO d.d. 24/09)
7
Het lid Sjoerdsma: debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie over bescherming van bedreigde Afghaanse tolken
8
Het lid Fritsma: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het toelaten van meer uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon
9
Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over de toekomst van de accountancy m.b.t. de uitvoering van de motie Nijboer (32 681, nr. 9)

10
Het lid Van Gerven: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Salmonella en gezondheidsrisico’s bij de firma Foppen naar aanleiding van WOB stukken NVWA van Omroep Gelderland, ingezonden 25 augustus 2014, uitstelbericht 11 september 2014

11
Het lid Eijsink: voorzitter commissie Buitenlandse Zaken, plenaire afronding na het AO (d.d. 02/10) over de Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS
13
Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de moord op Theo van Gogh n.a.v. de reactie van de minister op de uitzending van EenVandaag d.d. 22 september 2014