Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag:

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Sjoerdsma: brief van de minister van Defensie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Afghaanse tolk wordt alsnog Nederland uitgezet’

  Loading data
 10. 10

  Het lid Berndsen-Jansen: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat justitie gebruik heeft gemaakt van een criminele burgerinfiltrant terwijl dat verboden was en de reactie van de minister daarop

  Loading data
 11. 11

  Het lid De Graaf: verzoek spoedig inplannen van het debat over terugkerende Syriëgangers en agendapunten toevoegen, over de berichten van dreigende aanslagen door IS, de berichten ‘The UK’s counter-radicalization strategy just failed; what now?’ en ‘Mogelijke fraude bij zeker vijf anti-jihadprojecten onderzocht’

 12. 12

  Het lid De Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten ‘The UK’s counter-radicalization strategy just failed; what now?’ en ‘Mogelijke fraude bij zeker vijf anti-jihadprojecten onderzocht’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Weyenberg: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Terminale thuiszorg bedreigd’

  Loading data
 14. 14

  Het lid Koolmees: brief van de staatssecretaris van Financiën, te ontvangen voor de Algemene Financiële Beschouwingen, over het bericht dat het CPB van niets weet over 100.000 banen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Oskam: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over de beantwoording op schriftelijke vragen over het bericht ‘Politie omzeilt regels met miljoenenorders; dure apparatuur op dubieuze wijze besteld’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Toorenburg: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er 750 banen uit het gevangeniswezen verdwijnen

 17. 17

  Het lid Wilders: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Uitzending EenVandaag: Tien jaar na de dood op Theo van Gogh

  Loading data