Plenair debat

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (33891) (antwoord regering in tweede termijn)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet langdurige zorg
Sprekerslijst
Download Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (33891) (antwoord regering in tweede termijn)

Te behandelen zaken