Plenair debat

AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Dierenwelzijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Recente opmars van IS in Irak

Te behandelen zaken

7
Moties ingediend bij het debat over de recente opmars van IS in Irak