Plenair debat : Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 juli 2014
12:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO MIVD (AO d.d. 02/07)

 6. 6

  VAO IMVO (AO d.d. 02/07)

 7. 7

  VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 02/07)

 8. 8

  VAO IVD-aangelegenheden (AO d.d. 02/07)

 9. 9

  VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07)

 10. 10

  Het lid Van Gerven namens het lid Jasper Van Dijk: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Oxfam-rapport Business Among Friends, ingezonden 14 mei 2014

  Loading data
 11. 11

  Het lid Lodders namens het lid Rudmer Heerema: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de aanwijzing Binnenveld in Veenendaal als Natura2000-gebied, ingezonden 12 juni 2014

  Loading data
 12. 12

  Het lid Omtzigt: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de demonstratie die op 1 juni plaatsvond op het Rembrandtveld in Almelo tegen de plaatsing van het herdenkingsmonument voor de Armeense genocide op het privé terrein van de Armeens Apostolische Kerk in Almelo, ingezonden 11 juni 2014

  Loading data
 13. 13

  Het lid Omtzigt namens het lid Keijzer: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gezocht 5000 wijkzusters’

  Loading data
 14. 14

  Het lid Lodders namens het lid De Liefde: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen, ingezonden 27 mei 2014, uitstelbericht 13 juni 2014

  Loading data
 15. 15

  Het lid Pia Dijkstra namens het lid Bergkamp: vooraankondiging VSO Plan van aanpak tegen pesten, een jaar later

 16. 16

  Het lid Dijkgraaf namens het lid Schouten: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de berichten dat het rijk schulden erger maakt door het inhouden van toeslagen en de stijging van het aantal mensen dat onder beschermingsbewind is geplaatst, ingezonden 27 mei 2014, uitstelbericht 20 juni 2014

  Loading data
 17. 17

  Het lid Dijkgraaf namens het lid Klaver: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘EU berispt Nederland om belastingregels bedrijven’, ingezonden 11 juni 2014

  Loading data
 18. 18

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data